Polityka prywatnościW związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: w niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i chronimy prywatność Klientów/Użytkowników, w tym dane osobowe pozyskane przez formularze znajdujące się na stronie www.newprof.org.ua oraz dane zarejestrowane na serwisie www.newprof.org.ua.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Przedsiębiorca pod firmą Oleksandr Dreval, adres: woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. Grzybowska, nr 85A, lok. 79, 00­844, NIP 5273085937.
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email:
SHUPO76@gmail.com

Kiedy i jakie dane gromadzimy?

1. Serwis www.newprof.org.ua może gromadzić dane Klientów/Użytkowników na różnych etapach korzystania z serwisów, w szczególności:
  • podczas rejestracji konta Użytkownika,
  • podczas składania formularza zamówienia usług,
  • podczas kontaktu Użytkownika z Administratorem i jego pracownikami (telefonicznie, mailowo, poprzez czat etc.),
  • automatycznie podczas oglądania strony internetowej.
2. Serwis gromadzi następujące dane, w tym dane osobowe Klientów/Użytkowników:
imię, nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe, PESEL i hasło, informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z serwisów, przeglądarka internetowa i system operacyjny.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

1. Dane osobowe Klientów/Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych za pomocą serwisów, takich jak zapis na kur/szkolenie, realizacji kursu przez Platformę www.getcourse.ru czy korzystanie z www.newprof.org.ua.
2. Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora i jego partnerów.
3. Zgoda może być wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres: SHUPO76@gmail.com
4. Klient/Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez www.newprof.org.ua za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej, oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora oraz jego partnerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r., poz. 576).
5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając maila na adres: SHUPO76@gmail.com.
6. W oparciu o dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
7. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.

Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem zostały wdrożone Procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
2. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.
3. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

1. Dostęp do Państwa danych osobowych mają wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów, oraz
2. Odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym prowadzone są konta Użytkowników oraz realizowane są zamówienia oraz którzy przekazują Państwu informacje handlowe i marketingowe, a także świadczą usługi kurierskie.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

1. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane, tj. w przypadku danych przetwarzanych w związku z:
o rejestracją Użytkownika – do czasu istnienia konta;
o realizacja umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiła płatność za zamówienie;
o działalnością marketingową – do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
2. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
3. Po upływie okresu przechowywania danych będą one trale usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Użytkownikom?

1. Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),
  • sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),
  • uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),
  • przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV),
  • o żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),
  • usunięcia danych osobowych.
2. Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres: SHUPO76@gmail.com.
3. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka „cookies”

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny w szczególności adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
o dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta/Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta/Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
o utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane  są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
o „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
o pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
o „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
o „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta/Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Klienta/Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
o „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi/Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika. Klienci/Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta/Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych www.newprof.org.ua.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod następującymi linkami:
o Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
o Safari™:http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
o Chrome™:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
o Firefox™:https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
o Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.

Made on
Tilda